Blogs fra Farmbrellas fællesskab

Mikkel Dalsgaard - processbehandlet madaffald til gødning bacess

Danske biogasanlæg kan levere biogødning til et marked i hastig vækst

Med en biologisk proces kan biogasanlæg upcycle tørfraktioner fra produktionen til markedet for biogødning, som vækster kraftigt på verdensplan.  

Det er ikke noget nyt, at restprodukterne fra biogasanlæg bliver brugt som biogødning på de danske marker. Men det er ikke alle biogasanlæg, som har mulighed for at sende den afgassede gylle direkte tilbage til markerne, simpelthen fordi fosforindholdet i restproduktet fra produktionen er højere end reglerne tillader. Men det har virksomheden BACESS, med base i Skørping, fundet en løsning på. Og det på en måde, så både biogasanlæggets ejerkreds og klimaet kan få gevinst af det.  

-Problemet er i dag, at fosforindholdet i tørfraktionen er for høj til at resterne fra biogasproduktionen må benyttes på marken. Vi kan udnytte tørfraktionen til at lave en eksport-klar biogødning, så biogasanlæggenes udfordring kan omdannes til et nyt og efterspurgt produkt, siger Mikkel Dalsgaard, Managing Director hos BACESS. 

BACESS har skabt en teknologi, som kan omdanne organisk affald til gødning gennem en biologisk hygiejniseringsproces, hvor affaldet bliver varmet op til minimum 70 grader. Derefter kan det komme ud i fri handel som gødning og vækstmedie, der blandt andet kan benyttes i gartnerier og haver som afløser for kompost.  

Hele princippet bag kalder BACESS for “Waste2Value”, og selve containeren, der er hovedbestanddelen i processen, kan placeres på bagsiden af biogasanlægget, og efter 5-10 dage kan gødningen sælges som potent vækstmedie. 

Stor efterspørgsel efter biogødning

Det store perspektiv for BACESS’ teknologi bunder i bæredygtig affaldshåndtering, hvor man får noget ud af det, som man efterlader. På den måde er teknologien fleksibel. Gødningen som bliver produceret, kan nemlig variere alt efter, hvad der bliver proppet i reaktoren. 

-Output er afhængig af input, så hvis det eksempelvis er et økologisk input, så får man også et økologisk output. Så hvis man kan recirkulere de organiske restfraktioner fra et biogasanlæg, så bliver det også organisk biogødning, fortæller Mikkel Dalsgaard. 

Mikkel Dalsgaard ser en god grobund for teknologien herhjemme i Danmark og i udlandet. Specielt fordi teknologien både løser problemer, men også skaber nye økonomiske muligheder for biogasanlæg, der vokser kraftigt i antal i Danmark i disse år. 

Markedet for biogødning er stærkt stigende på verdensplan, og derfor mener man hos BACESS, at det alternative gødningsprodukt kan blive en yderst god forretning for biogasanlæggene, og danske forsøg viser, at processen virker rigtig godt på eksisterende danske biogasanlæg.  

 -Vi har ressourcerne i biogasanlæggene – og vi har proof of business. Vi skal bare i gang, fortæller Mikkel Dalsgaard. 

Dansk produceret

Potentialet for at Danmark kan blive en stor aktør på biogødningsmarkedet i Europa er stort, ikke mindst set i forhold til udbredelsen af biogasanlæg, men fakta er, at Danmark i stor grad importerer biogødning, og det er spild af potentiale, mener Mikkel Dalsgaard.   

-Holland producerer store mængder biogødning på rester fra biogasanlæg – og det marked vil Danmark kunne tage en stor del af – men det kræver en kontrolleret, dokumenteret hygiejnisering – og det kan BACESS levere, fortæller Mikkel Dalsgaard. 

BACESS kan sætte deres recirkuleringsteknologi op lokalt hos biogasanlæg, planteskoler og andre virksomheder, der producerer organisk affald. Derfor giver det ikke mening, at det er nødvendigt at importere biogødning. 

-Det vi selv kan gå ned og købe i et havecenter er importeret fra biogasproduktion i andre lande. Det er jo tosset, når vi kunne lave vores egen produktion bæredygtigt og lokalt, siger Mikkel Dalsgaard. 

Ud over det potentielle forretningsperspektiv, som kan laves med baggrund i BACESS teknologi, er der også et langt vigtigere element i det. Med de nye krav om grønnere dyrkning, vil man med BACESS’ teknologi også gøre sig godt i forhold til ESG, da man kan vise bæredygtig ansvarlighed i værdikæden – simpelthen ved at omdanne “Waste2Value”.

Fakta:

BACESS har udviklet og procesoptimeret højtemperaturkomposteringsanlæg til fremstilling af hygiejniseret biogødning på basis af organisk affald, med en procestid på kun 5-10 dage for frigivelse af plantetilgængelige næringsstoffer. 

Teknologien bygger på aktivering og processtyring af de naturligt forekommende mikroorganismer (aerobe og anaerobe bakterier), som naturligt nedbryder organisk materiale og omdanner biomassen til et næringsrigt vækst- og gødningsmedie.

Affaldsfraktioner som med fordel kan processeres, er eksempelvis; husholdnings-, landbrugs- og gartneriaffald, have- og industriaffald, fiberfraktion fra biogas og spildevandsslam samt aske.