Blogs fra Farmbrellas fællesskab

ESG er et strategisk ledelsesværktøj

Vibeke Søndergaard Jørgensen hjælper SMV’er med at få ESG helt ind på rygraden, og det første skridt handler om at analysere data og bruge det systematisk.

Der findes 12 udkast til ESRS standarder (European Sustainability Reporting Standards) for ESG rapportering, og samlet set indeholder standarderne i sin nuværende udmøntning ikke mindre end 1.144 datapunkter, som virksomhederne skal forholde sig til i større eller mindre grad, og for mange rammer kravene allerede fra 2024.

I Farmbrella Group går Vibeke Søndergaard Jørgensen forrest i ESG-arbejdet, og efter at have rådgivet mere end 400 ejerledere om udfordringer og muligheder ved ESG de seneste år, har hun oplevet, hvordan en umiddelbart uoverskuelig opgave på kort tid kan blive et bærende element i virksomhederne, hvis det gribes målrettet an. 

-ESG kan virke sindssygt stort og luftigt, så det handler til en start om at finde ud af, hvordan man får det gjort håndgribeligt og håndterbart i virksomheden, og hvordan man får fundet ud af, hvad det er for nogle nøgletal, man skal bruge. Hvad er vigtigt for virksomheden, og hvad er vigtigt for den værdikæde, man indgår i, siger Vibeke Søndergaard Jørgensen.

Ifølge Vibeke Søndergaard Jørgensen er det også vigtigt at se på, hvordan man får gjort ESG til et værktøj, man kan bruge aktivt i ledelsen af sin virksomhed, og har man ikke et overblik over, hvad ESG-kravene har af betydning, så er det på høje tid at komme igang. 

Toget kører nu

Virksomheders Bæredygtighedsrapportering, også kaldet CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) er vedtaget, og faktisk trådte det allerede i kraft den 5. januar 2023. 

Direktivet vil gradvist blive indført i perioden 2024-2028, og selvom den branche, man befinder sig i, er anført til at skulle rapportere ESG om et par år, så er banker og andre finansielle samarbejdspartnere allerede underlagt kravene, og da “upstream” og “downstream” effekterne fra låntagerne allerede nu skal tælles med i de finansielle aktørers ESG-rapportering, så vil kravene blive pålagt, før virksomhederne ved af det. 

-Toget kører nu, og det tager tid, før man er kommet godt i gang – det kræver lidt øvelse. At komme i gang med ESG er et spørgsmål om at sikre sine kunder og sin bundlinje – men det handler også om at kunne tiltrække og fastholde arbejdskraft, forklarer Vibeke Søndergaard Jørgensen.

Da ESG afrapporteringsstandarderne, ESRS’erne, formentlig bliver vedtaget som delegerede retsakter i EU, medfører det, at de gør sig gældende i Danmark uden at de nødvendigvis først skal indarbejdes i national lovgivning. Men selvom ESG bliver pålagt virksomhederne som et nyt krav, så behøver man ifølge Vibeke Søndergaard Jørgensen ikke at frygte, at det er en opgave, der er umulig at løfte.

-Langt de fleste har allerede meget data at gå ud fra – det er et spørgsmål om at få fundet det frem og at få det systematiseret og dokumenteret. Når man så har klarlagt en linje, og kobler det på sin strategi eller sine visioner for virksomheden, så kan man måske sige, at “okay, vi skal måske til at måle på noget nyt”, og så skal man måske tage de tiltag med – og så er man egentlig godt i gang, lyder det fra Farmbrellas ESG specialist.

Vibeke Søndergaard Jørgensen udenfor Farmbrella Groups kontor i Agro Food Park

ESG-arbejdet skal digitaliseres

På Farmbrellas kontor i Agro Food Park ved Aarhus arbejdes på at udvikle modeller ved brug af kunstig intelligens, der skal skræddersy ESG-redskaber til den enkelte virksomhed med baggrund i data høstet fra implementeringen af ESG i virksomhederne, og fra Vibeke Søndergaard Jørgensens erfaring med ESG fra mere end 400 virksomheder. 

Branchekendskabet er vigtigt for at modellerne kan give mening for de grønne SMV’er, som produkterne i første omgang er rettet mod, og modellerne bliver ifølge direktør i Farmbrella, Christina Yding Hahn Elgaard, klogere i takt med at flere benytter produkterne.

-Med Farmbrellas ESG-rapportering fokuserer vi på både E’et, S’et og G’et. Men det, der er helt unikt, er, at vi krydrer dataredskaberne med kunstig intelligens, siger Christina Yding Hahn Elgaard, som løfter sløret for, at ESG Boost, som Farmbrellas redskab er navngivet, skal fungere som et strategisk ledelsesredskab og ikke kun til afrapportering.

Skal give mening
Hos Farmbrella vil man træne ESG-modellerne, så du som direktør via Farmbrellas ESG Boost platform løbende vil blive holdt opdateret om nye ESG-krav, der kræver handling, samtidig med at redskabet bliver klogere i takt med at antallet af brugere og dermed datagrundlaget øges. 

-Vi vil i bund og grund gerne hjælpe SMV’er med at navigere trygt i forhold til den opgave, de står overfor, når EU’s taksonomiforordning fra 1. januar stiller nye krav for dokumentation i forhold til ESG-afrapporteringer, siger Christina Yding Hahn Elgaard.

I Farmbrella er man godt klar over, at hele ESG-området kan virke uoverskueligt, så derfor opfordrer Vibeke Søndergaard Jørgensen til at tage kontakt til Farmbrella, hvis man er i tvivl om, hvordan man som virksomhedsleder skal gribe EU-kravet an.

-Det skal bringes ned i en højde, hvor man kan relatere til det til sin virksomhed. Man skal finde ud af, hvad der giver mening for virksomheden at arbejde med – og den værdikæde man skal sætte det ind i – og så handler det ikke mindst om, hvordan man får praktiseret det i hverdagen, slutter Vibeke Søndergaard Jørgensen.

Farmbrellas ESG-team har de seneste år arbejdet med mere end 400 ESG afrapporteringer og har derigennem et dybtgående kendskab til de udfordringer og muligheder, der er forbundet med bæredygtighed og ansvarlig forretningspraksis. Udover hjælp til at udarbejde ESG-rapporter kan man hos Farmbrella også få hjælp til udformning af klimaregnskaber, grønne forretningsplaner og man kan tage en ESG-uddannelse.


Jakob Tilma interviewer Vibeke Søndergaard Jørgensen omkring vigtigheden af at får startet op på ESG i SMV’erne.

Fakta:


Erhvervsstyrelsen har den 30.01.2023 opdatereret hvem de mener Taksonomiens artikel 8 omfatter og dermed hvem (ikke finansielle virksomheder) der er omfattet af kravet om bæredygtighedsrapportering

https://erhvervsstyrelsen.dk/rapportering-efter-taksonomiforordningens-artikel-8-guide

Erhvervsstyrelsen har lavet følgende letlæselige guide:

Virksomhedsguiden – Sådan kan du opgøre dine ESG-nøgletal