Blogs fra Farmbrellas fællesskab

Direktionen i Farmbrella Group fra venstre mod højre Jesper Møller Nielsen CSO Christina Yding Hahn Elgaard CEO og Jakob Tilma CCO__

Farmbrella Group skifter ud i ledelsen

Direktøren og bestyrelsesformanden i Farmbrella Group er trådt tilbage fra ledelsen i virksomheden, men fortsætter som investorer.

Farbrella Groups administrerende direktør Christina Yding Hahn Elgaard har valgt at fratræde sin stilling, og på samme tid har Kurt Skovsted også valgt at stoppe som bestyrelsesformand i virksomheden. 

Kurt Skovsted fortsætter som investor i Farmbrella Group, da den afgående formand mener, at virksomheden har en vigtig rolle at spille i forhold til at udvikle ledere og virksomheder i danske SMV’er, men det bliver med en ny formand. Christina Yding Hahn Elgaard afstår hendes direkte ejerandel, men fortsætter som investor gennem et familieejet selskab.  

-Farmbrella er meget og andet end agro-sektoren, men det var der, virksomheden startede, og det har været min brede erfaring fra agrosektoren, der indtil nu har gjort mig til et stærkt kort som formand i Farmbrella Group. Men Farmbrella har en berettigelse i hele SMV-segmentet, og nu skal bestyrelsen finde den profil, der kan medvirke til at føre visionen om at lede den digitale transformation af de små og mellemstore virksomheder ud i verden, siger Kurt Skovsted, som slår fast, at han selv har valgt at træde af som bestyrelsesformand. 

Nyt fokus kræver nye kompetencer

Farmbrella Group blev etableret som et netværk for agrosektoren af Vagn Lundsteen, Finn Nørgård Jensen og Christina Yding Hahn Elgaard i 2020, men er i efteråret 2023 vokset til at være meget andet end et dynamisk netværk. Nu sælger Farmbrella også konsulentydelser med fokus på strategi – og i sin egen udviklingsafdeling udvikler og sælger virksomheden digitale værktøjer baseret på AI-teknologi.

Christina Yding Hahn Elgaard har arbejdet som direktør i Farmbrella Group siden opstarten i 2020, og efter mere end tre år på posten,har serieiværksætteren nu valgt at karrieren skal fortsætte i en ny retning.   

-Det er blevet tydeligt at Farmbrella løser en stor samfundsmæssig udfordring omkring professionaliseringen af landbrugsbranchen, men Farmbrella får i stadig højere grad kunder udenfor landbruget, og pivoteringen over mod SMV-segmentet kommer til at fylde meget de næste år. Mit hjerte brænder for at udvikle landbrugsbranchen, og derfor skal der en ny direktør ind i Farmbrella som kan realisere visionen om at blive en førende platform for de små og mellemstore virksomheder, siger Christina Yding Hahn Elgaard. 

Både i bestyrelsen og fra den afgående direktørs og bestyrelsesformands side udtrykkes der opbakning til Farmbrella Groups arbejde for at blive den foretrukne partner for SMV’er, der vil udnytte den grønne transformation til at skabe en bæredygtig og profitabel forretning. 

Men det står  klart, at det bliver en ny ledelse, der skal tage opgaven på sig, og lige nu er Nils HH Nielsen, investor i Farmbrella Group, indsat som interim CEO.


Bestyrelsen i Farmbrella Group består efter Kurt Skovsteds opsigelse af Claus Nygaard Jensen, Marie Louise Rødbro Bækdal og Jakob Tilma. 

Bestyrelsen og den afgående direktør og formand har i enighed besluttet, at der ud over citaterne herover ikke gives yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt.

Fakta:
Ved generalforsamlingen i Farmbrella Group den 6. september viste regnskabet en nettoomsætning for regnskabsåret på 1.518.005 kroner, hvilket er en fordobling af omsætningen fra det seneste regnskabsår. Der blev på generalforsamlingen også fremlagt et forventet underskud på 1.661.821 kroner efter skat. Farmbrella Group har 35 investorer. 

Der blev den 25. september afholdt ekstraordinær generalforsamling i Farmbrella Group, hvor der var opbakning til at den eksisterende bestyrelse, bestående af Claus Nygaard Jensen, Marie Louise Rødbro Bækdal og Jakob Tilma, fortsatte på deres poster.

Det blev på Farmbrellas generalforsamling besluttet at fortsætte den igangværende kapitalrejsningsrunde, hvor der allerede er givet tilsagn til en del af det planlagte beløb. Kapitalrejsningen sker som en del af Farmbrellas planlagte ekspansion, og omfatter kapital fra både eksisterende- og nye investorer, som i de foregående runder i virksomheden. 

Nyt forretningsben tilføjes

Direktionen og bestyrelsen i Farmbrella Group har i juni 2023 besluttet at lancere et nyt forretningsben omkring ESG. Derfor har Farmbrella Group etableret ESGBoost, der består af en vifte af ESG-relaterede ydelser og software. ESG-Boost er drevet af en natural language processing model, der forstår brugernes behov og guider dem gennem processen som en erfaren sparringspartner, så redskabet kan skræddersy løsninger til de unikke udfordringer og mål, SMV’ernes ledelser står overfor.

Samtidigt med ESGBoost fortsættes udviklingen af andre digitale værktøjer til gavn for SMV segmentet. Desuden er der fokus på aktiviteterne i Farmbrellas netværk og programmet for 2024 vil snart blive offentliggjort, hvor blandt andet en bestyrelsesuddannelse målrettet SMV-segmentet er planlagt.

Farmbrella Groups forretning består af netværk, konsulentydelser, uddannelse og digitale redskaber.