Blogs fra Farmbrellas fællesskab

Farmbrella sætter fart på digitaliseringen

Formand Kurt Skovsted fortalte i sin beretning på generalforsamlingen i Farmbrella Group 6. september, at ESG-redskaber til SMV’er og digital matching af bestyrelser er vejen frem for virksomheden, der er vokset til at være meget mere end et netværk.

Fremmødet var flot og humøret højt da Farmbrella Group den 6. september afholdt generalforsamling i Agro Food Park, hvor formand Kurt Skovsted kunne berette om en virksomhed, der efter lanceringen af det digitale produkt BoardMatch i august måned nu er i fuld gang med udviklingen af ESGBoost, der skal hjælpe SMV’er fra alle brancher med at gøre ESG til et strategisk ledelsesværktøj med hjælp fra kunstig intelligens.

Farmbrella blev af formanden i sin beretning fremhævet som en virksomhed med unikke værktøjer i en hurtigtænkende organisation, der tilpasser netværk, konsulentydelser og tech-produkter til SMV’er, med fokus på kundens behov. Industry 4.0 og den 4. Industrielle revolution er i fuld gang, og Farmbrella er med præsentationen af BoardMatch i august måned helt med fremme i feltet af virksomheder, der skal sikre at danske små og mellemstore virksomheder bliver spydspidser i den teknologiske udvikling. 

-Som lovet og planlagt på generalforsamlingen i 2022 skulle BoardMatch udvikles – det har vi præsenteret i august måned – som lovet. Nu gælder det tillige udviklingen af ESGBoost – en ESG platform målrettet den enkelte virksomhed, der kan tilpasses den enkelte virksomhed, fortalte Kurt Skovsted i sin beretning.

Med ansættelsen af ESG-eksperten Vibeke Søndergaard Jørgensen forklarede Kurt Skovsted, at Farmbrella har en meget solid bund i sine ESG-produkter, og selvom udviklingen af de digitale ESG-redskaber stadig er under udvikling, så kan man allerede nu købe ESG-konsulentydelser med fokus på rapportering og uddannelse. 

-ESG er og bliver noget vi skal forholde os til, og det gælder om at være og blive smartest omkring afrapporteringen, konkluderede Kurt Skovsted.

Fortsat fokus på bestyrelser

-Det er computeren og ikke mennesket, der laver den første sortering. Professor Mette Neville fortalte, at Farmbrella kom AU i forkøbet. Det fortjener respekt, sagde Kurt Skovsted.

Og næste store skridt bliver taget, når Farmbrella den 8. september i et partnerskab med Danske Bank kan invitere sine netværkere med på Christiansborg til en debat omkring landbrugets økonomiske fremtid. Og selvom SMV’erne bredt set nu fylder mere end landbruget, så lagde Kurt Skovsted ikke skjul på, at mulden og staldene er arnestedet for Farmbrella.

-Farmbrella er meget og andet end agro-sektoren. Men det var der, vi startede. Vi har en berettigelse i hele SMV-segmentet. Vi tilbyder stadig netværk, og kan kun opfordre jer til at benytte dem – til at skabe forretning for jer selv, lød opfordringen til de cirka 20 deltagere på generalforsamlingen.

Kurt Skovsted forklarede i sin beretning, at Farmbrella i efteråret har opstartet en ny investeringsrunde, hvor der søges 1.2 mio. kroner til videreudviklingen af Farmbrellas tech-platforme. Formanden gjorde det klart, at bestyrelsen senere hen igen vil komme til at spørge efter kapital – for Farmbrellas udvikling stopper ikke her, men det koster nu engang penge at udvikle en tech-virksomhed.

Tre forretningsben

Med den nuværende sammensætning af teamet og produkterne på hylden fortalte Christina Yding Hahn Elgaard, at der i 2023 og frem vil være fokus på større kunder og flere partnerskabsaftaler, som det der sidste vinter blev etableret med Danske Bank, og så skal der yderligere gang i kursusvirksomheden, hvor der i efteråret allerede venter et nyt hold på Farmbrellas bestyrelsesuddannelse, et ESG.kursus og et bestyrelsesparathedskursus.

Men en forudsætning for, at alle planerne kan lykkes er et stærkt udviklingsteam med base på Farmbrellas eget kontor i Agro Food Park.

-Der er sket rigtig meget. Vi har en velsmurt maskine i udviklingsafdelingen; BoardMatch er lanceret, nu tripper vi for at få ESGBoost ud at arbejde, lød det fra Christina Yding Hahn Elgaard.

Ny strategi

Direktionen og bestyrelsen har i juni 2023 besluttet at lancere et nyt forretningsben omkring ESG. Derfor etablerede Farmbrella ESGBoost, der består af en vifte af ESG-relaterede ydelser og software, og ifølge Christina Yding Hahn Elgaard har ESG vist sig at være en brændende platform for Farmbrellas kunder. 

-ESGBoost består af en vifte af ESG-relaterede ydelser og software, hvor man kan få udarbejdet ESG-rapporter, få en ESG-uddannelse og bruge den kommende ESG-platform. De andre kan bare lave tal – det skal vi nok komme til – men det her er de andre ikke særlig gode til, fortalte Christina Yding Hahn Elgaard.

ESG-Boost er drevet af en avanceret natural language processing model, der forstår brugernes behov og guider dem gennem processen som en erfaren sparringspartner. 

-Uanset om du har brug for rådgivning, vejledning eller sparring, er vores platform der for dig. Den lærer om din virksomhed over tid og giver dig ekspertviden, der er skræddersyet til dine unikke udfordringer og mål, forklarede Christina Yding Hahn Elgaard.

Kurt Skovsted afsluttede generalforsamlingen og takkede Bo Rosborg for god ro og orden og for flot fremmøde og deltagelse.

20 af Farmbrellas knap 40 investorer var til stede på generalforsamlingen.

Om Farmbrellas generalforsamling 6. september 2023:

Bo Rosborg var dirigent for generalforsamlingen, som blev afsluttet efter cirka to timer med beretning fra bestyrelsen ved bestyrelsesformand Kurt Skovsted og vejen frem ved CEO Christina Yding Hahn Elgaard.

Regnskabet, der viste et forventet underskud og en fordobling af omsætningen siden sidste regnskabsår, blev fremlagt af Beierholm Revision, hvorefter der var debat om Farmbrellas økonomiske situation, den igangværende investeringsrunde og virksomhedens fremtidsmuligheder.

Bestyrelsen i Farmbrella Group består af Kurt Skovsted (formand), Jakob Tilma (Farmbrella), Marie Louise Rødbro Bækdal og Claus Nygaard Jensen. Henrik Neergaard-Petersen udtrådte i forbindelse med generalforsamlingen af bestyrelsen, og Kurt Skovsted bedyrede, at man nu arbejder på at hente en ny bestyrelsesprofil med stærke kompetencer indenfor SaaS og internationalisering.