Anabasis

Om firmaet

Vores mål er at hjælpe jordbrugere ved at øge kendskabet til humus igennem kvantitative analyser. Vi ønsker at bibringe det bedste videnskabeligt funderet kendskab til jord og hjælpe jordbrugeren med at skabe en god humusrig jord.

En humusrig jord er langt bedre til at binde vand, som især kommer til gode under tørke. Der er langt mindre udvaskning af næringsstoffer ved regnskyl. Plantens rødder trives. Mikrobiologiske bakterier og svampe har optimale forhold, der betyder, for eksempel, at nitrogenfikserende bakterier kan fiksere luftens nitrogen og gøre den tilgængelig for planterne til deres produktion af aminosyrer (protein). Alt dyrkning gøres nemmere med den humusrige jord.

Byggende på det videnskabelige arbejde foretaget af Erling Fundal igennem 30år, besidder vi både viden, målemetoderne og den praktiske erfaring til at rådgive om kompostering og humus.

Vi bringer derfor ny viden til markedet, nye målemetoder og nye metoder for kompostering.

Det primære grundlag i ANABASIS er humusanalyser.

Igennem vores nye analyse tilbyder vi målinger på tilstanden af din jord. Vores humusbestemmelser bygger på et fundamentalt andet udgangspunkt end, hvad normale humusbestemmelser gør. Hvor normale humusbestemmelser gløder hele jordprøven og angiver det samlede vægttab i organisk materiale som humus, så bygger vores humubestemmelse på det forhold, at organisk materiale ikke er humus før det er blevet omsat af naturen og indgår i jordens struktur. Fokuset for vore analyse er derfor på forholdet mellem pyrogas og trækul i jordprøven, der afslører, hvorhenne i processen jorden er med at omsætte det organiske til humus. Derudover giver vi også et resultat for det totale indhold af humus.

I vores laboratorium har vi udstyret til at foretage denne analyse og vi yder jordprøvetagning, analyse samt rådgivning på resultatet.

There are no reviews yet. Be the first one to write one.

Information

19. april 2021
1-10