Coastgrass ApS

Om firmaet

Coastgrass upcycler tang fra strandene og laver det til bæredygtig plastik.

CO2 udslip er et udtalt problem, og specielt når det kommer til vores forbrug af plastmaterialer. Næsten alting består af plastik, og vi begynder at se hen imod en verden hvor plast skal så meget som muligt væk fra hylderne. Her har virksomheden Coastgrass fundet en løsning, der ikke kun indsamler CO2’en, men også renser strandene.

 

 

Vores produkt

Hos Coastgrass anvender vi søgræsset til at skabe langtidsvarende produkter til dig og din virksomhed. Læs her hvilke produkter du kan finde hos os:

 • Hudpleje og kosmetik emballage
 • Luksus emballage
 • Møbler
 • Paneler og materialer
 • Hvidevarer og udstyr til hjemmet

 

 

Hvad er søgræs?

Søgræs er et produkt som vi finder på alle strande rundt om i Danmark. Der hører dog en masse forskellige problemer med produktet.

 • Emissioner
  • Der bliver udledt 150 tons drivhusgasser pr. km strand, når det får lov til at blive nedbrudt på stranden.
 • Havforurening
  • Kvælstof og fosfor er næringsstoffer, der er med til at øge algevæksten. Dette fører dog til iltsvind i vandet, som på sigt går hen og dræber livet i havet.
 • Ildelugtende strande
  • Bliver søgræsset ikke indsamlet rundt omkring på de danske kyster, begynder det at rådne og bliver til gener for strandgæsterne.
 • Det er dyrt
  • Der bruges hundredtusindvis af euro for at fjerne søgræsset fra strandene. Dog ikke den CO2 der udledes, idét man skubber det tilbage i vandet, fremfor bortskaffelse.

 

 

Hvorfor søgræs?

Ålegræsset kan ikke erstatte al plastik 100 %, men det kan indgå som en væsentlig del af plastprodukter, og ved at benytte produkter fra Coastgrass kan der bindes store mængder CO2 i plast produkterne.

“Hvis du har en stol af 2 kg plastik, kan vi tage 40-60 % af plastikken ud og erstatte det med ålegræs,” forklarer Kristoffer Jakobsen som uddyber, at ålegræsset bidrager med en spændende æstetik til plast produkterne, og så er det god storytelling, når tangen kan være medvirkende til at mindske mængden af plastik i miljøet.

Ålegræsset i Coastgrass’ produkter giver eksempelvis plastikmøbler en større slagstyrke og en øget robusthed, og derudover kan plastikken altså lagre store mængder CO2.

“Vi mener, det er bedre end træ, fordi normalt fjerner du jo træet også bruger det til produkter, hvorimod med ålegræs fjerner du det, som svarer til bladene på træet, når de alligevel allerede er faldet af. Forstået på den måde, at det levedygtige ålegræs, det bliver på havets bund og fortsætter med at samle CO2, hvorimod med træet der fjerner du jo hele træet, og skal til at så et nyt,” forklarer Kristoffer Jakobsen og uddyber:

– Vi tapper ind i noget, som ikke er brugt og vi binder noget, som ville være gået i forrådnelse og som ville være blevet udledt igen. Selvom man siger man kan genanvende plast, så bliver det meget sjældent genanvendt, og hvis det alligevel ender på forbrændingen, så giver det bare bedre mening at brændte et affaldsprodukt med et stort indhold af ålegræs i stedet for ren plast.

 

 

Fra ålegræs til produkt

Processen fra ålegræsset ligger i vandet til det ender ud som et produkt, starter med en storm eller ekstra meget pålandsvind, hvor ålegræsset skyller op på strandene. Herefter kommer en af deres tang bonde ud og samler ålegræsset op i bunker og lader det afvande i et døgns tid, inden han kommer tilbage for at hente det. Her kører han ud på en af sine nærmeste marker og fordeler ålegræsset, så det kan ligge og tørre og blive skyllet af når det regner.

“Der er måske 60-70 % vand i ålegræsset når landmanden henter det, og så når det ned på omkring 25 % vand – og på det tidspunkt samler vi det ind og presser ålegræsset til baller med en almindelig halmballepresser,” uddyber Kristoffer Jakobsen.

Herefter laves ålegræsset til et granulat, der kan indgå i en sprøjtestøbning af plast produkter. Sprøjtestøbere er dem der kan lave materialet om til emballage, møbler eller legetøj, og i den proces kan med Coastgrass granulat udskifte 40-60 % af den traditionelle plast med et CO2-venligt og bæredygtigt alternativ.

 

 

Kommuner og landmænd

Ålegræs er et materiale som de fleste ville mene ødelægger strandene. Rigtig meget skyller op fra havet, og gør det næsten umuligt at opholde sig i området. Coastgrass vil gerne bruge denne ressource og upcycle ålegræsset som skyller op på strandene, og dermed gøre områderne mere attraktive for eksempelvis turister.

Det er dog ikke helt let for virksomheden at få lov at hente ålegræsset nede på stranden. Der er nemlig ikke en helt præcis lovgivning om, hvem der må hvad, og hvor meget opskyllet tang, man må tage, og det er en forsyningskæde som Coastgrass gerne vil bygge op og eskalere, så den opsamlede tang som ingrediens i plastprodukter kan blive endnu en eksportsucces for dansk landbrug.

Hos Coastgrass ønsker vi derfor at samarbejde med landmændene og kommunerne. Landmændene kan få penge af kommunen for at hente det, også skal vi have mulighed for at kunne betale for det efterfølgende. Kommunen ønsker deres strande som attraktive destinationer og ville kunne vise andre, at de faktisk gør noget og bruger det her ålegræs til noget bestemt – de tænker hele cyklussen igennem.

 

Teamet bag

De to studiekammerater Kristoffer Kilias Møller Jakobsen og Malthe Timmermann Larsen står bag virksomheden Coastgrass, der arbejder med ålegræs og brugen af den i produkter. Hele idéen er en spin-off fra da makkerparret gik på DTU og studerede som produkt udviklingsingeniører. De ønskede at udvikle fysiske produkter, og valgte at tage kurser inden for plastik design og lærte hurtigt, hvor svært det var at genanvende plast, og at det ikke var en uendelig mulighed at genanvende. De kom derfor på idéen om at erstatte plastik med ålegræs.

 

             

Malthe Timmermann Larsen

Founder & CTO

LinkedIn

Kristoffer Kilias Møller Jakobsen

Founder & CEO

LinkedIn

 

Samarbejdspartnere

 

Vil du vide mere om Coastgrass så hop ind på deres hjemmeside, eller kontakt dem på mail eller tlf.nr.

Der findes ingen anbefalinger endnu - skal du ikke være den første?

Information

2020
1-10