FRDK

FRDK

https://www.frdk.dk/ 30 66 40 72 info@frdk.dk
0 Åbne stillinger

Om firmaet

FRDK har som hovedformål at fremme kendskabet til pløjefri dyrkning og conservation agriculture (CA).
Dette ønskes opnået gennem afholdelse af seminarer, møder, temadage, åbent hus arrangementer, etablering af erfa-grupper, samt gennem konsultationer med kontinuerligt fagligt ajourførte konsulenter som har specialiseret sig i pløjefri dyrkning og principperne i conservation agriculture.

FRDKs historie

Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK – FRDK – blev stiftet 12. juli 1999. Foreningens formål i henhold til dens nyeste vedtægter er at fremme reduceret jordbearbejdning i Danmark.

Udover at medvirke til at fremme arealet med pløjefri dyrkning arbejder foreningen også for bedre rådgivning, udvikling og forskning inden for området med henblik på at forbedre medlemmernes indtjening på deres markbrug samtidig med, at der tages vare om et godt miljø i bred forstand. Det vil sige, at der også er stor vægt på såvel biodiversitet i agerlandet som klimaløsninger, der effektivt mindsker mængden af klimagasser i atmosfæren.

FRDK arbejder på ovenstående i såvel Danmark som internationalt og har udover medlemmer i Danmark også medlemmer i en række europæiske lande. Desuden er FRDK medlem af ECAF – den europæiske forening for Conservation Agriculture.

There are no reviews yet. Be the first one to write one.

Information

01.08.1999
1-10