Gjessinggaard Gods

Gjessinggaard Gods

https://gjessinggaard.dk/ 21755620
0 Åbne stillinger

Om firmaet

En moderne virksomhed i de smukkeste omgivelser

Det smukke kuperede område langs Randers Fjord med rige fiske- og jagtmuligheder har altid været et attraktivt sted at bo, og 16 kæmpehøje på ejendommen vidner om, at området var beboet allerede i bronzealderen.

Gjessinggaard nævnes allerede i 1048, hvor vikingehøvdingen Thorkild Geysa havde sin borg, der hvor hovedbygningen ligger i dag.

Siden dengang har mange dygtige folk lagt deres sjæl og energi i at passe ejendommen.

Vi ønsker at videreudvikle Gjessinggaard Gods erhvervsmæssige aktiviteter indenfor land- og skovbrug, ren energi, jagt og turisme, så der skabes en moderne bedrift i tidens ånd med et solidt økonomisk fundament og med udstrakt hensyn til godsets store naturværdier.Gjessinggaard-Gods-hovedbygning-2

Planteavl

Gjessinggaards landbrug, der omfatter dyrkede marker med salgsafgrøder som brødhvede, græsfrø, havefrø, maltbyg, raps og korn til fremavl, samt juletræer og afgræssede enge, udgør ca. 800 ha.

Der tilstræbes at drive et effektivt landbrug under hensyntagen til den omgivende natur og markvildtet. Der arbejdes med præcisionslandbrug og reduceret jordbehandling med henblik på at minimere input, forbedre jordens struktur og sikre maximalt økonomisk udbytte af bestræbelserne. Der er kapacitet til at tørre og opbevare alle frø- og kornafgrøder på ejendommen.

Gjessinggaard dyrker mange forskellige jordtyper, der strækker fra strandsand over humusjord til stærk lerjord. Gennem de seneste år er der tilkøbt ca. 450 ha markjord der alt sammen er høj kvalitet ler- og muldjord.

Ejendommen dyrkes i hovedsagen pløjefrit og der arbejdes med at reducere jordbehandlingen mest muligt med henblik på at genskabe jordens frugtbarhed og spare omkostninger.

Vi ønsker at udvide det dyrkede areal gennem samarbejdsaftaler med naboer og/eller forpagtnings aftaler.

Gjessinggaard-gods-høst-raps

Skov & Natur

I over 30 år har Gjessinggaard dyrket juletræer til eksport. Der er et dyrket areal på ca. 35 ha, og der sælges ca. 20.000 juletræer årligt i forskellige størrelser. Det tilstræbes at producere juletræer i topkvalitet, som er det Danmark er kendt for, og som er hovedårsagen til at de europæiske grossister køber juletræer i Danmark.

Der anvendes primært arealer som er mindre velegnede til de almindelige landbrugsafgrøder på grund af størrelse, jordbundskvalitet m.m.

Gjessinggaards fjordnære kuperede landskab gennemskåret af Tvede Ådal er et paradis for naturelskere med en række forskellige naturtyper som strandenge, skov, ådal, egekrat og overdrev indenfor et begrænset område.

Havørn, fiskeørn, rørhøg, musvåge, kærhøg, hønsehøg, tårnfalk og glente er alle naturligt forekommende rovfugle, som ses dagligt – og hertil kommer af og til mere sjældne gæster som lærkefalk, natfalk og vandrefalk.

Enge i ådalen og overdrev græsses af hårdført kvæg i et glimrende samarbejde med Randers kommune for at bevare de lysåbne arealer. De mange levende hegn og diger passes for at forbedre levesteder for bier, andre insekter, fugle og markvildt mest muligt.

Gjessinggaard-gods-juletræer-smuk-natur

Jagt på Gjessinggaard Gods

Gjessinggaard ligger 10 km nord for Randers ned til den smukke Randers Fjord. Fjorden er i efteråret rasteplads for store flokke af trækkende gråænder, krikænder, pibeænder skeænder spidsænder og gæs.
Den hvide trefløjede herregård ligger på de høje skråninger med udsigt over Tvede Ådal, som gennemskærer ejendommen fra syd mod nord helt ud til fjorden.

Det 1100 ha store jagtareal er bakket og består af en blanding af skov, landbrug, søer, andehuller, dale og engarealer og har altid været kendt som et af Jyllands mest attraktive jagtområder.

Godset har professionel vildtforvaltning, og der udlejes et antal dagjagter på fasaner og ænder. Herudover tilbydes der et par drivjagter på råvildt og en voksende bestand af dåvildt samt rough shooting, hvor der kan være adskillige vildtarter på paraden.

Det kuperede terræn udnyttes til at præsentere meget højtflyvende fasaner, og godset kan tilbyde noget af det mest udfordrende fasanjagt i Danmark.

Der gøres en stor indsats for løbende at forbedre biotop og levevilkår for alle vildtarter. Der plantes nye hegn og remiser, og andedamme vedligeholdes og nye graves.

Godset er medlem af Bæredygtig jagt og lægger vægt på at overholde alle etiske forhold i forbindelse med jagt.

På Gjessinggaard Gods har du muligheden for: Andejagt, Fasanjagt, Rough Shooting og Lerdueskydning

Gjessinggaard-gods-jagt

Læs meget mere om Gjessinggaard Gods på deres hjemmeside: https://gjessinggaard.dk/

 

Der findes ingen anbefalinger endnu - skal du ikke være den første?

Information

25. januar 2023
11-50