LVK

LVK

https://www.lvk.dk/ 98 52 00 44 lvk@lvk.dk
0 Åbne stillinger

Om firmaet

Danmarks største veterinære rådgivningspraksis for produktionsdyr

LVK – Landbrugets Veterinære Konsulenttjeneste er Danmarks største veterinære rådgivningspraksis for produktionsdyr. Med vores kompetencer og erfaring indenfor sundheds- og produktionsrådgivning, har vi positioneret os som den førende aktør indenfor vores felt. LVK blev grundlagt i 1972 og i dag er vi en medlemsejet dyrlægevirksomhed, som tæller 21 kvægdyrlæger, 14 svinedyrlæger, 1 veterinærtekniker og 1 laboratoriedyrlæge samt 10 medarbejdere i administration og laboratoriet.

 

lvk-team

 

Hvad tilbyder LVK?

Vores primære fokus er sundheds- og produktionsrådgivning i professionelle kvæg- og svinebesætninger. Vi har specialiseret os i at tilbyde behovstilpasset rådgivning, der tagerudgangspunkt i landmandens ambitioner, økonomi og sundhedstilstand. Vi arbejder tæt sammen med landmanden, andre rådgivere og gårdrådet for at sikre optimal og effektiv drift.

LVK’s vision er at være den største og foretrukne, innovative og værdiskabende dyrlæge- rådgivningsvirksomhed for produktionsdyr i Danmark. Vores mission er at tilbyde sundheds- og produktionsrådgivning, der skaber værdi for landmanden, dyrene og forbrugerne.

 

Samarbejde, forskningsforsøg og netværk

Vi samarbejder med en række interessenter, herunder medicinalindustrien, kvæg- og grisebranchen og universiteterne (Århus universitet – Foulum og Københavns universitet – KU-Sund). Disse samarbejder muliggør en konstant udvikling af vores viden og kompetencer, hvilket kommer vores kunder til gode.

LVK har bidraget til en række projekter og forskningsforsøg. Vi har fx bidraget med et GUDP projekt vedr. udvikling og afprøvning af PCR diagnostiske test til brug i sundhedsrådgivningen. Projektet blev gennemført i samarbejde med Københavns Universitet – KU-Sund og biotek virksomheden DNA Diagnostik. Testene er i dag en integreret del af LVK Laboratoriets PCR Diagnostik.

LVK er også en del af en række netværk og arbejdsgrupper, hvor vi bidrager med vores ekspertise og erfaring indenfor sundheds- og produktionsrådgivning. Vi arbejder tæt sammen med Dyrlægeforeningen, Landbrug & Fødevarer, SEGES Kvæg og Svin, Forskellige konsulenter indenfor kvæg og svin og laver forskellige projekter med medicinalindustrien..

 

Kerneværdier og samfundsbidrag

LVK’s kerneværdier er sundhedsrådgivning, kvæg og svin, produktionsrådgivning, gårdråd/gårdbestyrelser, sund fornuft og sundhedsrådgivning i øjenhøjde. Vores fokus på sundhed og produktivitet er afgørende for vores kunder, som primært består af professionelle malkekvægs-, slagtekalve- og svinebesætninger samt enkelte fjerkræ og minkbesætninger med sundhedsrådgivningsaftale. 

LVK har i dag ca. 1300 sundhedsrådgivningsaftaler fordelt over 950 medlemmer primært i kvæg- og svinebesætningerne.

Udover vores rådgivningsvirksomhed har LVK også en vigtig rolle i samfundet, hvor vi arbejder for at fremme sundhed og trivsel for produktionsdyr. Vi ønsker et tæt samarbejde med myndighederne, og vil bl.a. være med til at udvikle og implementere nationale og internationale retningslinjer for dyresundhed og -velfærd. Men hvis der er urimelige regler og kontrol deraf, vil vi gøre opmærksom på det og forsøge at påvirke dette.

LVK’s bidrag til samfundet og landbruget er anerkendt af både fagfolk og landmænd, og vi vil fortsætte med at levere professionel og effektiv rådgivning, der skaber værdi for vores kunder og bidrager til en bæredygtig udvikling af landbruget.

lvk-50-år-i-landbrugstjeneste

 

Udvikling i samarbejde med kunder og samarbejdspartnere

Vi har en klar strategi for vores virksomhed, hvor vi ønsker at udvikle og forbedre vores ydelser til gavn for vores kunder og samarbejdspartnere. Vi vil fortsætte med at tilbyde skræddersyede og individuelle løsninger til landmændene og dermed bidrage til en bæredygtig produktion og god dyrevelfærd i Danmark.

LVK er en virksomhed med en lang historie, men vi ser altid fremad og tilpasser os den løbende udvikling i landbruget. Vi er et team af dygtige og erfarne fagfolk, der arbejder dedikeret på at levere den bedste rådgivning til vores kunder. Vi er glade for at kunne bidrage til en positiv udvikling i landbruget og til at sikre en sund og bæredygtig produktion af fødevarer til danskerne.

Læs meget mere om LVK på deres hjemmeside: https://www.lvk.dk/

Der findes ingen anbefalinger endnu - skal du ikke være den første?

Information