Tænketanken Frej

Om firmaet

Danmark er en fødevarenation med bevidste forbrugere, innovative producenter og dygtige forskere. På trods af det er fødevareforbrug og -produktion noget, der splitter den danske befolkning frem for at samle den. I Frej arbejder vi for at bygge bro mellem by og land og derigennem skabe en tværfaglig bevægelse, hvor løsninger og handling på nogle af tidens udfordringer (som f.eks. klima, miljø, sundhed og dyrevelfærd) kan findes i fællesskab.

I Frej tror vi på, at det bedst sker gennem dialog, forståelse og gensidig respekt. Både mellem landmænd, forbrugere, virksomheder, myndigheder, forskere og interesseorganisationer.

 

 

Frejs aktiviteter

Hos Frej har vi en masse forskellige aktiviteter der involverer både politikerne, landmændene, de unge, uddannelser og meget mere.

Fra Bonden til Borgen
  • Landmændene tager fremtiden i egne hænder. I Tænketanken Frej mener vi, at det skal være de danske landmænd snarere end politikerne, der skal vise hvordan landbruget kan gå forrest i den grønne omstilling. Med “Fra Bonden til Borgen” åbner vi en direkte kanal til Christiansborg. Læs mere her.
Ungelandmandsnetværket
  • Netværkene har til formål at fremtidssikre den enkelte landmands bedrift, karriere og landbrugserhvervet generelt. Økonomi og bæredygtighed er afgørende faktorer for en sund udvikling af sektoren. Disse netværk vil udfordre den næste generation af landmænd med perspektiver fra andre erhverv og personer uden for deres etablerede netværk. Læs mere her.
Fremtidens ejerskabsformer i dansk landbrug
  • Frej tager med Nykredit ud op 6-7 landbrugsskoler rundt i landet og formidler rapporten om “Fremtidige ejerskabsformer i dansk landbrug” der er udgivet i samarbejde med CBS og Københavns Universitet, gennem oplæg, videoer og workshops. Læs mere her.
Unge spirer
  • Er du ung landmand eller gartner? Og er du interesseret i proteinrige afgrøder som hestebønner, ærter, kikærter, linser, lupiner, quinoa og hamp? Vi samler alle jer nye landmænd og gartnere, der brænder for at dyrke planteproteiner direkte til de danske fødevareproducenter. Læs mere her.
Fra jord til skolebord
  • Med støtte fra BHJ fonden er projektet “Fra jord til skolebord” blevet en realitet. I projektet udvikler vi undervisningsmateriale, der kan understøtte lærerne i madkundskab ed at give børn vigtig viden om fødevarer og madvaner i relation til bæredygtighedsproblematikker. Læs mere her.
Giv næring til grønne idemagere
  • Med støtte fra Tuborgfondet har vi fået mulighed for at tilbyde et opkvalificeringsforløb for en række unge idémagere bag nytænkende projekter, der arbejder for at bidrage til et stadigt mere bæredygtigt Fødevaredanmark. Læs mere her.

 

 

Viden, dialog og samarbejde på tværs

I Frej formidler vi viden, dialog og samarbejde på tværs af interessenter. Det gør vi med målet om at skabe bred opbakning til de mest ambitiøse tiltag inden for et bæredygtigt forbrug og produktion af fødevarer. Vi vil gøre bæredygtighed til noget, som vi er fælles om, ligegyldigt om man har sin daglige gang i en grisestald eller kontorbygning.

I Frej arbejder vi for:

  • At skabe mødet mellem forskellige aktører for at finde fælles mål og strategier for løsninger på fælles fødevarerelaterede problemer
  • At den enkelte landmand og forbruger forstår og motiveres af sin rolle i den bæredygtige udvikling
  • At sikre bedre forståelse mellem fødevareproducenter og –forbrugere
  • At skabe viden og løsninger gennem dialog og mødet med hinanden

I Tænketanken Frej forbeholder vi os retten til at blive klogere. Ingen har svaret på alting. Vi skal bruge hinandens forskelligheder og udfordre vores egne perspektiver for på den måde at blive klogere og finde fælles løsninger. Vi tror på, at fødevarer igen kan være det samlende element i Danmark. Det kan kun lykkes, hvis vi tør mødes, tale sammen og blive klogere på hinanden.

Vi har en vision om at skabe balance mellem produktion af fødevarer til den stadigt voksende befolkning og brugen af jordens begrænsede ressourcer. Vi har en mission om at fremme politisk innovative løsninger, der skaber samspil mellem miljø, natur, klima, dyrevelfærd og produktionen af fødevarer til den stadigt voksende befolkning. Vi ønsker at være en aktør, der nuancerer fødevaredebatten, samler holdningsfløjene og inspirerer til fælles løsninger på fælles samfundsudfordringer.

 

Historien bag Frej

Fra studenterpolitik …

Frej er en ung organisation. Først og fremmest fordi vi er drevet af unge mennesker, men også fordi vi kun har eksisteret siden september 2016. Frej opstod ud af gnisten fra studenterforeningen Tværfagligt Fødevareforum (Københavns Universitet), der arrangerede debatevents om fødevarepolitiske emner på tværs af studieretninger.

Tværfagligt Fødevareforum gjorde det klart, at silotænkningen på de enkelte studier skulle erstattes af bredt samarbejde, hvis vi som samfund virkelig vil en stadigt mere bæredygtig fremtid. Studenterorganisationens tanker om at skabe dialog på tværs af faglighed og holdninger skulle altså bredes ud til resten af samfundet. Til landmænd, virksomheder, NGO’er, forskere, myndigheder, politikere og ikke mindst unge på tværs af uddannelser og landsdele.

… til handletank

Det var på den baggrund, at fire unge kvinder, Marianne Petersen, Charlotte Clausen, Iben Krog Rasmussen og Marie-Louise Boisen Lendal, etablerede Tænketanken Frej. Modsat hvad de fleste forbinder med en tænketank, er Frej ikke og har aldrig været, drevet af ældre mænd i grå jakkesæt. Derfor har Frejs output heller aldrig været tunge analyser og politiske anbefalinger. På fødevareområdet er der nemlig allerede masser af viden og forskning. I stedet arbejder Frej mod at være en handletank – en bevægelse for dialog, vidensudbredelse og samarbejde. Frej har fra starten haft til formål at være mere end bare de fire stiftere, nemlig en bevægelse for forandring. Og det er lykkedes.

I dag består Frej af mere end 70 frivillige og et lille sekretariat. De frivillige er dygtige, tværfaglige og passionerede unge mellem 20 og 30 år. Det er ambitiøse unge mennesker, som knokler aftener, weekender og tidlige morgener for at invitere andre unge og fødevareproducenter til debatter, fællesspisning og meget mere. Frejs frivillige er den primære drivkraft for alle Frejs aktiviteter (alt fra podcast til en stor årlige konference).

 

 

Hvem er vi partnere med?

Frej kan ikke skabe bæredygtigt forbrug og produktion af fødevarer alene – det skal ske i fællesskab med erhvervet, og vi må tænke på tværs af kæderne og vidensdele med hinanden. Vores partnerskaber for bæredygtig handling er et stort skridt på vejen – uanset om din organisation er en stor virksomhed, en start-up eller en forening.

Vil du vide mere om Frej og hvordan du selv kan hjælpe og gøre en forskel, eller har du spørgsmål – kontakt os her eller på vores egen hjemmeside.

Der findes ingen anbefalinger endnu - skal du ikke være den første?

Information

2016
11-50