Blogs fra Farmbrellas fællesskab

Bjarne Gylling: Ingen fysisk og psykisk nedslidning i 2050

Kan vi med vores visioner, holdninger og argumentationer påvirke beslutningstagerne i de rigtige retninger, vil FarmVision få stor betydning for landbruget i sin helhed og for kvægsektoren i særdeleshed. Det vil jeg, Bjarne Gylling, gerne være med til at kæmpe for.

Jeg har en vision om at i 2050 må ingen der arbejder i primærlandbruget blive fysisk eller psykisk nedslidt af deres arbejde. Det kan lyde som en stor udfordring, men med dette i tankerne, kan vi sætte fokus på nye teknologier og arbejdsmetoder, der kan minimere fysisk og psykisk nedslidning. Jeg synes, at nedslidning er lige så vigtigt at fokusere på, som det, at vi som branche skal være CO2 neutrale i 2050.

Jeg har selv viden og erfaringer med nedslidninger inden for kvægbruget. Igennem min opvækst har jeg oplevet de fysiske nedslidninger min far fik af det fysiske arbejde i landbruget. Han fik ny hofte fem gange og to nye knæ på grund af slidgigt. Det var selvom han har var ret opfindsom i forhold til at reducere mængden af fysisk arbejde. Jeg har ikke selv været så hårdt belastet af fysisk arbejde som min far var eller mange andre i hans generation.

Generelt har ny viden og nye teknikkers indtog gjort arbejdet mindre fysisk på de danske gårde, og i takt med at databehandling og teknik fylder mere, er det vigtigt at vidensniveauet i stalde og førerhuse bliver højnet – ikke mindst hvis de økonomiske og faglige gevinster af de nye tiltag skal høstes. De nye behov for at højne vidensniveauet i landbruget er også årsagen til, at jeg selv har valgt at supplere min viden som landmand ved at uddanne mig til jordbrugsteknolog.

Arbejdsmiljøet i fokus
Jeg har selv oplevet at befinde mig i dårlige psykiske og fysiske arbejdsmiljøer på arbejdspladser i landbruget, og heldigvis er der sket store forbedringer inden for områderne, men der er plads til yderligere forbedringer. Ser vi på et bestemt område inden for kvægbruget, malkningen, er der sket en stor udvikling her -og så alligevel ikke.

Over en periode på 50 år udviklede min families landbrug sig fra 18 køer og to spande-maskiner til 40 køer og rørmalkningsanlæg – og videre til 125 køer og malkestald. De arbejdsmæssige belastninger blev reduceret fra at skulle sætte sig ned ved hver ko og bagefter bære mælken ud i tankrummet, til at man kunne stå op og malke og mælken blev pumpet ud i mælketanken. Princippet, som kendes fra malkestalden, bruges stadigvæk. Forskellen er at kvægbrugene er blevet meget større og der er mange flere køer, der skal malkes, og kravene til den tekniske indsigt i arbejdet er blevet højnet væsentligt.

Det medfører mere ensartede bevægelser og dermed nedslidning på grund af dette. Her har man udviklet og effektiviseret produktionen uden at have særlig meget fokus på arbejdsmiljøet. Heldigvis er der en hastig udvikling inden for malkerobotområdet og udvikling af automatisk malkning i malkestalde og karruseller. Jeg forestiller mig, at alt malkning i 2050 foregår ved brug at malkerobotter og automatisk malkning i malkestalde og karruseller.

Fokus på arbejdsmiljøet – både det fysiske og det psykiske – skal tænkes med i udviklingen af fremtidens landbrug, og det er noget af det, jeg gerne vil bidrage med at sætte fokus på i netværket FarmVision, når vi skal udvikle en samlet plan for fremtidens landbrug i Danmark. En plan, der skal være et pejlemærke, for hvordan landbruget skal udvikles over hele kloden.  

I FarmVision skal vi udarbejde strategien og sætte delmål for, hvordan vi i 2050 når målet om ingen fysisk og psykisk nedslidning. Vi skal i den forbindelse i landbruget blive bedre til at dele de gode idéer, man bruger i det daglige arbejde med hinanden. Idéer der kan reducere fysisk og psykisk nedslidning. Vi skal også igennem samarbejde have virksomheder, der er leverandører til landbruget, til at fokusere mere på at udvikle teknologier, der også reducerer nedslidning af arbejdsstyrken i landbruget.

Vi skal have visionen og strategien på den politiske dagsorden. Det skal vi gøre ved at fortælle relevante politikker om vores visioner og strategier og få dem til at støtte op om dem.

Selvom jeg her i min blog har fokuseret på arbejdsmiljøområdet, skal vi stadig huske på, at de øvrige emner, etableringsmuligheder, økonomisk robusthed og bæredygtighed samt andre relevante emner absolut er lige så relevante at tage op i FarmVision.

Artiklen er skrevet af Bjarne Gylling.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *