Blogs fra Farmbrellas fællesskab

Peter Hasle - SDU

Medarbejdere er mere end tandhjul i maskineriet

I en moderne virksomhed er medarbejderne mere end droner. De er en stærk ressource som leverer bedst, når de trives. Sådan lyder budskabet fra Peter Hasle, professor i Global Sustainable Production hos SDU.

Medarbejdertrivsel er måske ikke det første man tænker på, når man går på ledelsesgangen i en virksomhed. Det er nok nærmere profit, omkostninger, den grønne omstilling og kunderne. Men skal man lede en moderne virksomhed, må man ikke glemme dem, som laver produktet og får maskineriet til at køre rundt. Sådan lød ordene fra Peter Hasle, professor i Global Sustainable Production hos SDU, til Farmbrellas netværksdag den 16. marts.

-En bæredygtig virksomhed er mere end bare økologi og grøn produktion. Det er også mennesker. Og der skal man huske de tre P’er. Planet, people og profit. Hvis ikke alle tre ting fungerer så går det ud over virksomheden.

Siden årtusindeskiftet er kravene til virksomheder steget, og verdenen er som helhed blevet mere kompleks. I takt med voksende forventninger til etisk adfærd og bidrag til bæredygtighed, har investorer, købere og leverandører også flere krav til virksomhederne, som omhandler medarbejdernes trivsel. Dette sker på baggrund af forskning og statistik, som viser, at medarbejdere, der trives, arbejder mere effektivt og derved skaber en mere velfungerende virksomhed. Det betyder at man som virksomhed skal ligge højt på ESG indexet og have styr på sine certifikater.

Integration af trivsel og effektivitet

Tidligere har en virksomheds styring foregået i toppen, og man har egentlig introduceret ny teknologi, som skulle reducere mængden af medarbejdere. Men det har resulteret i en stor afhængighed af medarbejdere.

-Meget af arbejdet er blevet overtaget af teknologien, og det der er tilbage er mennesker som træffer beslutninger i situationer, hvor svaret ikke er indlysende. Og skal man hele tiden snakke med chefen om det, så begynder det at sande til i virksomheden.

-Det er ikke sådan, at man siger, nu skal vi være effektive og så sætter vi en kaffemaskine op eller laver et socialt arrangement så vi trives. Vi trives ved at lave et godt stykke arbejde, som giver mening.

For at opnå dette, skal man altså på et ledelses- og organisatorisk plan sørge for vilkår, der gør at medarbejderne samarbejder om en løsning af meningsfulde opgaver indenfor deres kompetencer. Derved opnår man integration af trivsel og effektivitet.

Det centrale redskab

Skal man gå et spadestik dybere i medarbejdertrivsel, skal man, ifølge Peter Hasle, have styr på social kapital som redskab. Social kapitalen er nemlig virksomhedens evne til, at medarbejderne kan løse virksomhedens kerneopgave på en effektiv måde sammen.

-Og så er det egentlig lige meget, om virksomheden producerer cykler eller slagter grise.

Forståelse af social kapital, kerneopgave og alt det praktiske derom, bliver et vigtigt redskab for firmaer fremover, fastslår Peter Hasle. Derfor skal virksomheder også kigge på at få uddannet ledere, som bliver specialister på området. Syddansk Universitet har i forbindelse med dette behov oprettet en ny masteruddannelse i arbejdsmiljøledelse med start i efteråret 2023.

Du kan høre hele Peter Hasles oplæg til Farmbrellas netværksdag på vores hjemmeside, hvor du kan få den fulde forståelse for vigtigheden af medarbejdertrivsel i en bæredygtig virksomhed. Her går Peter Hasle også i dybden med, hvordan du kan implementere redskaberne i din virksomhed.

Læs mere omkring Syddansk Universitets uddannelse ‘Master I arbejdsmiljøledelse’ med opstart i efteråret 2023: https://www.sdu.dk/da/uddannelse/efter_videreuddannelse/master/arbejdsmiljoeledelse

Forstå social kapital på et minut:

Social kapital er en virksomheds evne til at få medarbejderne til at løse kerneopgaver effektivt sammen. Det kræver tillid til hinanden, samarbejdsevne og retfærdighed.

Tillid er baseret på accept af sårbarhed, og tillidsbaseret ledelse involverer afgivelsen af kontrol til medarbejderne. Det bygger på gensidig tillid til kompetence og beslutningstagen.

Samarbejdsevne kræver struktur i arbejdsfordeling, netværk, relationel koordinering, fælles mål og anerkendelse af ens arbejde.

Retfærdighed i virksomheder er en oplevelse, hvor medarbejderen føler sig retfærdigt behandlet. Retfærdighedsprocessen omfatter konsistens, involvering, respekt, synlighed, forklaring og muligheden for at indrømme fejl.

Opsummeret skal en medarbejder have følelsen af at være en del af en helhed, i stedet for at være et tandhjul.