Netværksdag 8. juni 2023 om Fremtidens Bæredygtige Produktion

SMV'ers udfordring med den grønne omstilling

Rapporten “Fremtidens Bæredygtige Produktion" viser et tydeligt billede af, hvor godt danske SMV’er inden for produktionsindustrien klarer sig med den grønne omstilling. Mange virksomheder tager gode initiativer for at være mere bæredygtige, men står over for en stor udfordring med at gøre hele deres produktion mere bæredygtig.

Undersøgelsen viser, at mange SMV’er kun har fokuseret på CO2-reduktioner og energibesparelser, men ikke har taget fat på den mere omfattende bæredygtige omstilling, der inkluderer at indgå i bæredygtige værdikæder og dele ressourcestrømme.

SMV’er skal gøre bæredygtighed til en investeringsagenda for at være konkurrencedygtige, da større virksomheder vil stille krav til deres underleverandører om bæredygtighedsinitiativer. SMV’er skal derfor forberede sig ved blandt andet at indsamle de nødvendige data for at imødekomme disse krav.

Kom med, når Farmbrella afholder online netværksdag den 8. juni fra kl. 8.30 – 12.00 om temaet: Fremtidens Bæredygtige Produktion.

Dagens program

08.30 – 09.00 Networking og velkomst v/ Jakob Tilma, CCO i Farmbrella Group

09.00 – 09.45 Fremtidens Bæredygtige Produktion v/ Ledelsesrådgiver Søren Bronnée Sørensen.

Lær at omsætte de bæredygtige initiativer til handling. Vi har brug for præcist at kunne udpege udfordringerne, men også redegøre for de store potentialer, der er ved at omlægge produktion til at blive bæredygtig. Der er nemlig store potentialer for både den enkelte virksomhed og for Danmark.

Bæredygtig omstilling er en mulighed for at styrke industriens konkurrenceevne og kan blive en katalysator for fremtidens vækst og beskæftigelse. Men hvordan får vi omsat disse store ambitioner til handling? På Farmbrellas netværksmøde den 8. juni gør vi med afsæt i Baseline for industriens grønne omstilling begrebet operationelt og konkret for virksomheder og beslutningstagere.

Læs mere i rapporten Fremtidens Bæredygtige Produktion.

09.45 – 10.00 Pause

10.00 – 10.45 Workshop ledet af Søren Bronnée Sørensen med arbejde i online grupper

10.45 – 11.00 Pause

11.00 – 11.30 Sådan kommer du i gang med bæredygtige tiltag i din SMV – praktisk guide til ledere, ejerledere og direktører med Søren Bronnée Sørensen

11.30 – 12.00 Networking og afrunding af netværksdagen v/ Jakob Tilma

Praktisk

Tema: Fremtidens Bæredygtige Produktion

Dato: Torsdag den 8. juni fra kl. 8.30 – 12.00

Sted: Virtuelt

PrisGratis

Tilmeld dig netværksdagen