Netværksdag december 2022 om Industri 4.0

Dagens tema

Alle snakker om big data og machine learning, men er det relevant og egnet til de problemstillinger, som producenterne i den danske agrosektor gerne vil løse?

Kom med, når Farmbrella afholder online netværksdag den 15. december fra kl. 9.00 – 15.00 om teamet: Industri 4.0

Mødet fremgår i din kalender, hvis du allerede er netværks-abonnent. Er du ikke abonnent, og vil høre mere om netværksdagen, er du velkommen til at benytte formularen nederst på siden.

Vi glæder os til at se dig.

Formiddagens program

09.00 – 9.10 Velkomst

09.10 – 9.40 Oplæg i direktørnetværket v/ Nicolai Fog Hansen, sektionsleder i Teknologisk Institut

Alle snakker om big data og machine learning, men er det relevant og egnet til de problemstillinger, som producenterne i den danske agrosektor gerne vil løse?

Det spørgsmål svarer Nicolai Fog Hansen, Sektionsleder ved Teknologisk Institut på i Farmbrellas direktørnetværk den 15. december. Nicolai Fog Hansen har siden 2020 arbejdet for at understøtte digitaliseringen i agroindustrien som leder af projektet ”Vækst i Agroindustrien – powered by data”.

09.40 – 10.10 Debat og gruppearbejde

10.10 – 10.20 Pause

10.20 – 10.50 Oplæg i Bestyrelse-, Investor-, og Farmhub Invest-netværket v/ Danban

LeadInvestor i en startup. DanBan (Danish Business Angels) mere end 300 medlemmer investerede i 2021 samlet set for mere end 404 millioner kroner i startups.

Men når en business angel investerer i en startup følger der også råd og vejledning med. Lær hvordan en Lead investor kan hjælpe en startup til succes, og hør hvad forventningerne til til dig som ejer, leder eller investor i starups.

10.50 – 11.25 Debat og gruppearbejde

11.25 – 11.45 (aflyst – se flere informationer nedenfor) Industry 4.0 v/ Iveta Mäsiarová, Marketing Manager i Datamole

I stedet for oplægget fra Datamole, gennemgås følgende tre spørgsmål, der stilles til deltagerne:

  1. Hvad er din største professionelle udfordring lige nu?
  2. Hvordan arbejder du på at løse udfordringen?
  3. Hvem samarbejder og sparrer du med, når du står over for store udfordringer i dit arbejdsliv?

Som udgangspunkt for at svare på spørgsmålene kan der hentes inspiration i denne artikel, hvor Kurt Skovsted fortæller, hvordan en krise kan gribes an, så man ikke mister sig selv i processen. For uden ledelse kommer virksomheden ikke hel ud på den anden side af en krise.

11.45  – 12.00 Spørgsmål og afrunding formiddagen

Eftermiddagens program

13.00 – 13.10 Velkommen tilbage

13.10 – 13.40 Oplæg i FarmVision v/ James Maloney, Senior Development Adviser i Enterprise Ireland (engelsk)

Den Irske stat vil med landbruget som vækstmotor skabe vækst og arbejdspladser samtidig med at målet er en førertrøje i verdens grønne omstilling.

Udviklingen af den irske agrosektors virksomheder ledes af Enerprise Ireland, som blandt andet hjælper irske virksomheder med udvikling af nye produkter og fokus på eksporten, der skal skabe 23.000 nye arbejdspladser indenfor den irske agrosektor i perioden fra 2020 til 2025.

I 2010 var målsætningen af øge den irske mælkeproduktion med 50 procent over ti år- et mål man for længst har nået. I FarmVision den 15. December fortæller James Maloney om de tårnhøje irske ambitioner for sin agroklynge, og om hvordan ny teknologi baner vejen for at lykkes som branche.

13.40 – 14.10 Debat og gruppearbejde

14.10 – 14.30 Oplæg i Præcisionsjordbrugsnetværket v/ Per Valentin Lund, Founder af Scout Robotics

Tre forskellige metoder til variabel tildeling
Når man har fået lavet sin fotosynteseanalyse og konverteret det til et tildelingskort, skal der tages stilling til hvilken type tildeling, man vil bruge, og det kan du høre mere om i PJN den 15. december.

For Per Valentin Lund er det vigtigt, at data fra dronen kan bruges i traktorens terminal med det samme, og det sørger han for sker hurtigt og smidigt. Har du selv problemer med at få drone og terminal til at arbejde sammen, så kan du på PJN-mødet få svarene, der kan give dig fuld værdi af brugen af droner i planteavlen.

14.30 – 14.50 Debat og gruppearbejde

14.50 – 15.00 Afrunding af eftermiddagen

Praktisk

Tema: Industri 4.0

Dato: Torsdag den 15. december fra kl. 9.00 – 15.00

Sted: Online – Google Meet

Pris: Gratis for netværks-abonnenter, ellers 995 kr. excl. moms

Gæster: Medbring en gæst for kun 995 kr. excl. moms

Hør mere om netværksdagen