Netværksdag november 2022 om Klima

Dagens tema

Glæd dig til den 17. november fra kl. 9.00 – 17.00, hvor du inviteres til netværksdag hos Foulums forsøgsstation i Tjele.

Der vil blive sat fokus på landbrugets bidrag og løsninger på verdens klimaproblemer, og du får på dagen mulighed for at se, hvordan forskerene arbejder for at klimasikre landbruget i fremtiden.

Tilmelding kan ske med fysisk eller online deltagelse hele dagen, eller kun til formiddag eller eftermiddag.

Er du ikke netværks-abonnement, kan tilmelding ske for kun kr. 995,- excl. moms.

Formiddagens program

09.00 – 09.35 Morgenmad og networking

09.35 – 09.40 Velkomst og indledning til netværksdag om KLIMA v/ Jakob Tilma, Farmbrella Group

09.40 – 10.00 Oplæg og velkomst ved Foulum om forskningsinstitutionens tilgang til en klimavenlig produktion v/ seniorforsker Poul Erik Lærke med fokus på potentiale og barrierer ved udtagning af lavbundsjord

10.00 – 10.20 Oplæg v/ Postdoc Diego Grados Bedoya med fokus på Measures for reducing nitrous oxide emissions from agricultural soils (på engelsk)

10.20 – 10.30 Debat

10.30 – 11.15 Rundvisning på Foulums bioraffinaderi til græs v/ seniorforsker Poul Erik Lærke og Professor Martin Riis Weisbjerg.

Seniorforsker Poul Erik Lærke fortæller om græs og græsprotein og om betydningen for klima, udvaskning og vandmiljø

Martin Riis Wisbjerg vil fortælle om kvægforskningen og mulighederne for at reducerer metanproduktionen fra kvæg.

11:15 – 12.15 Besøg i kvægstaldene på Danmarks Kvægforskningscenter

12.15 – 13.00 Frokost og networking

Eftermiddagens program

13.00 – 13.20 Oplæg v/ Sybille Kyed, Landbrugs- og fødevarepolitisk chef Økologisk Landsforening

13.20 – 13.40 Oplæg v/ Jens Lund Pedersen, faglig konsulent Bæredygtigt Landbrug

13.40 – 14.15 Paneldebat med forskere, Bæredygtigt Landbrug og Økologisk Landsforening

14.15 – 14.30 Afrunding og afslutning i Foulum

15.00 – 17.00 Networking på destination i nærheden og live online-oplæg i PJN fra Dandroner i Glostrup

Praktisk

Tema: Klima

Dato: Torsdag den 17. november fra kl. 9.00 – 17.00

StedAU Foulum, Blichers Allé 20, 8830 Tjele

Pris: Gratis for netværks-abonnenter, ellers 995 kr. excl. moms

Medbring en gæst: For kun 995 kr. excl. moms

Øvrigt: Man må inden besøg i Danmarks Kvægforskningscenter ikke have været i en anden kvægstald indenfor 24 timer. Husk fornuftigt fodtøj og udetøj.

Poul Erik Lærke, Seniorforsker ved Foulum

Seniorforsker Poul Erik Lærke giver den 17. november en rundvisning på bioraffinaderiet, hvor vi lærer om udvinding af protein fra græs til foder til svin, fjerkræ og kvæg, og om hvad det arbejde får af betydning for klima, udvaskning og vandmiljø. Derudover holder Poul Erik Lærke også oplæg om potentiale og barrierer ved udtagning af lavbundsjord.

Begge emner, der bør have fuld fokus i Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, så snart vi igen har et beslutningsdygtigt Folketing.

Diego Grados Bedoya, Aarhus Universitet

Diego Grados Bedoya er Postdoc på Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi, og den 17. november på Farmbrellas netværksdag om klima, holder Diego oplæg om mulighederne for at reducere emission af klimagasser fra landbrugsjorden.

Sammen med dagens øvrige oplæg fra nedenstående kapaciteter, skal dagen i Foulum bidrage til at gøre det klart, hvor langt landbruget og forskerne er i forhold til at indfri de politiske klimamålsætninger.

Oplæg fra Dandrone

Droner er en del af nutidens og fremtidens landbrug, og de er et vigtigt redskab, vi alle skal igang med at bruge. Teknologien findes i dag, og mange landmænd vil have stor fordel af at bruge dem.

Den 17. november besøger PJN Dandrone i Glostrup der har droner, der kan udarbejde biomasssekort, udføre pletsprøjtning, pletgødskning, gradueret tildeling, udsædskort, vækstregulering og svampebeskyttelse.

Martin Riis Weisbjerg

Professor Martin Riis Weisbjerg fortæller om kvægforskningen og mulighederne for at reducerer metanproduktionen fra kvæg.

Bliv kontaktet, og hør mere om netværksdagen