Netværksdag september 2022 om Recession

Dagens tema

Er du klædt godt nok på, til at navigere i en krisetid?

Kom med, når Farmbrella afholder online netværksdag den 22. september fra kl. 9.00 – 16.00 om teamet: Er du klar til recession? 

Med den højeste inflation i 40 år, stigende energi- og fødevarepriser og en potentiel truende recession, er det utroligt vigtigt, at du er forberedt til at navigere i et farvand med et meget kortere udsyn.

Vær klædt godt på, så du er klar til at gøre en forskel i landskabet, og komme godt igennem den forestående recession.

Formiddagens program

09:00 – 09:15 Velkomst

09:15 – 09:45 Oplæg i direktørnetværket v/ Kurt Skovsted, direktør og ejer af Skovsted Agro

09:45 – 10:15 Debat og gruppearbejde

10:15 – 10:25 Pause

10:25 – 10:45 Oplæg i Farmvision-netværket v/ Jonas Herby, specialkonsulent indenfor erhvervsregulering hos CEPOS

10:45 – 11:10 Debat og gruppearbejde

11:10 – 11:30 Oplæg i FarmHub Invest v/ Trine Rubæk, Co-founder og finansrådgiver hos Dit Finanshus

11:30 – 11:50 Debat og gruppearbejde

11:50 – 12:00 Afrunding af formiddagen

Eftermiddagens program

13:00 – 13:15 Velkomst

13:15 – 13:45 Oplæg i Bestyrelsesnetværket v/ Svend Jørgen Jensen, Founder og chefstrateg hos Demetra Fondsmæglerselskab

13:45 – 14:15 Debat og gruppearbejde

14:15 – 14:25 Pause

14:25 – 14:45 Oplæg i Investeringsnetværket v/ Philip Riise, partner og Head of Asset Allocation hos Secure Spectrum

14:45 – 15:10 Debat og gruppearbejde

15:10 – 15:30 Oplæg i Præcisionsjordbrugsnetværket v/ Jens Jakob Larsen, kommerciel direktør hos Yara

15:30 – 15:50 Debat og gruppearbejde

15:50 – 16:00 Afrunding af eftermiddagen

Praktisk

Tema: Er du klar til recession?

Dato: Torsdag den 22. september fra kl. 9.00 – 16.00

Sted: Online – Google Meet

Pris: Gratis for netværks-abonnenter, ellers 995 kr. excl. moms

Medbring en gæst: For kun 995 kr. excl. moms

Kurt Skovsted, Skovsted Agro

Optimal forberedelse og i god tid, kan modsvare mange udfordringer. Så derfor skal du kende din virksomhed, have styr på lager, leverandører, kunder/afsætning, likviditet og dig selv. Medarbejdere er vitale for din virksomhed, men hvis lederen ikke er helt menneske, så er det ikke kun manglende salg, som skaber reduktion i medarbejderstaben, så er det i første omgang mangelfuld styring og ledelse.

At ruste sig til recession, er også at ruste sig til de gode tider på den anden side, fordi den analyse, som du skal gennemføre i din virksomhed forud for recessionen, bliver fortsat den bærende platform, når vi kommer på den anden side af recessionen.

Jonas Herby, CEPOS

Jonas Herby er ekspert i regulering med fokus på betydningen af den omfattende regulering af danskernes dagligdag, herunder betydningen for virksomhedernes omkostninger, danskernes private såvel som offentlige velfærd og samfundets evne til at generere vækst. Jonas er ekspert i samfundsøkonomiske analyser.

Hvad er det for en økonomisk virkelighed, erhvervslivet kigger ind i, i efteråret 2022? Og er de danske virksomheder rustet til en eventuel recession?

Trine Rubæk, Dit Finanshus

Stigende renter, energipriser og høj inflation gør et stort indhug i danskernes økonomi. Derfor er det vigtigere end nogensinde før, at du tager godt vare på din og din virksomheds økonomi – for at kunne betale de stigende udgifter.

Vi vil give dig et indblik I, hvilke tanker der ligger bag opstarten af et uvildigt rådgivningshus, DitFinanshus, og hvordan DitFinanhus arbejder med at optimere kundernes økonomi i et finansielt marked med mørke skyer i horisonten.

Svend Jørgen Jensen, Demetra

Der tales meget om en kommende international recession. Hvor dyb bliver den, og hvor langvarig kan den blive? Hvilken indflydelse får det på landmandens situation. Hvordan er prisudsigterne for renter, råvarer og fast ejendom. Svend Jørgen Jensen, Demetra vil vise hvordan han ved hjælp af Demetra Business Cycle Modellen forecaster recessioner og konjunkturopgange.

Philip Riise, Secure Spectrum

En klar og veldiversificeret investeringsstrategi er vigtig for at sikre et godt risikojusteret afkast, særligt i tider med usikkerhed og store udsving på de finansielle markeder.

Efter en kort introduktion til Secure Spectrum, vil vi præsentere vores investeringsfilosofi og tilgang til investeringer, herunder synliggøre fordelene ved at sprede sine investeringer og inkludere alternativer i sin portefølje. Særligt investeringer i alternativer kræver et grundigt forarbejde og analyse inden man foretager sin investering, hvilket vi også vil berøre.

Jens Jakob Larsen, Yara

Hvad sker der med gødningen? Nu og det næste halve år.

Bliv kontaktet, og hør mere om netværksdagen