Blogs fra Farmbrellas fællesskab

Nøgleordet for en startups succes er ‘team’

“ Vækstfonden har til opgave at levere kapital, hjælpe med at opbygge et netværk og tilbyde ekspertise.”


Sådan lød det fra Sten Rode fra Vækstfonden, der gav en gennemgang af, hvilke parametre Vækstfonden har for øje i et team – især hvilke kompetencer, der er brug for i et team. Han uddybede, hvordan Vækstfonden indsamler den nødvendige data til at vurdere sammensætningen af teamet.

Selv med de stærkeste team, løber man en risiko

Ifølge Sten Rode er det centralt at forstå, hvilken risiko, der er forbundet med det pågældende team – “For der er altid en risiko”. For at nå til et punkt, hvor man kan overveje, hvordan man mindsker den risiko, så fremhævede Sten, at ledelse er kontekstuel og skal forstås fra case til case. Sten nævnte, at det er vigtigt at være opmærksom på hvilket stadie teamet er i udviklingsrejsen. Han bragte følgende spørgsmål til overvejelse:

“Er vi et sted, hvor vi skal skabe interesse om produktet, eller er vi nærmere der, hvor vi skal forberede os på skalering? Hvad er næste niveau – skal vi gå internationalt?”

Hertil tilføjede Sten, at man skal have for øje, hvad der er en kritisk forudsætning for at kunne få succes med næste niveau.

Hvordan vurderes et team?

Sten delte også, hvordan han opsamler data til at vurdere et team. Først og fremmest laves en case analyse, hvorefter teamet får lavet en test til at finde deres personlighedsprofil. Dette kan danne et indtryk af, hvilket team Vækstfonden tror, de har. Derudover får de en del indsigt, der kan hjælpe med at afgøre, hvad teamet skal bruge. Er der brug for en i direktionen, der har et stærk personligt brand?

Der bliver i teamet givet øvelser, der skal undersøge den enkeltes evner til at problemløse, kommunikere effektivt og innovere. Her pointerede Sten, at ens drive i de fleste tilfælde spiller en stor rolle.

Afslutningsvis beskrev Sten, hvilke kompetencer han har erfaret som værende fundamental for et direktionsmedlem. Her indgår, at du skal kunne tænke strategisk på et langsigtet niveau, du skal kunne opnå resultater og skalere din virksomhed.

Hør mere om, hvilke kompetencer, der er væsentlige i en startup.

Farmbrella team

Det kan investeringsnetværket give dig

  • Få ny viden om investeringer.
  • Bliv en del af landbrugets investordatabase eller søg kapital
  • Bliv præsenteret for interessante investeringscases – både start-ups, aktier og ejendomme.
  • Få et større netværk og mulighed for at være #spotlight
  • Tag styringen over dit væksteventyr og hav det sjovt samtidig.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *