Blogs fra Farmbrellas fællesskab

Økonomien er i tilbagegang

Store dele af dansk økonomi er i tilbagegang, og det vil ramme virksomhederne de kommende år, lyder vurderingen fra Las Olsen, cheføkonom i Danske Bank.

Danmarks økonomiske fremtid er i høj grad bundet op på verdensøkonomien, og selvom der i regeringens udmeldinger forud for præsentationen af sit forslag til Finansloven 2024 meldes om et øget økonomisk råderum, så vurderer Las Olsen, cheføkonom i Danske Bank, at dansk økonomi er i tilbagegang.

-I det meste af Europa, inklusive Danmark, er prisstigningerne måned for måned stadig alt for høje i forhold til målet om en årlig inflation på to procent. Samtidig tyder de seneste tal på, at eurolandene samlet set er gået fra stagnation til egentlig tilbagegang. Forskellige mennesker mener forskellige ting med ordet recession, men vi er vi hvert fald inde i en tilbagegang, der også gælder store dele af dansk økonomi, og vi må regne med en fortsat stigning i arbejdsløsheden gennem 2024, lyder vurderingen fra Las Olsen.

Medicinen virker

Ifølge et interview med finansminister Nicolai Wammen i Børsen den 29. august kan danskerne forvente et finanslovsforslag fremlagt af SMV-regeringen den 31. august, hvor det økonomiske råderum frem mod 2030 vil blive opjusteret med baggrund i, at der blandt andet er kommet mere ro på inflationen over de seneste måneder. 

I Danske Bank ser Las Olsen dog stadig store dønninger efter de mange store økonomiske udsving i 2023 på verdensplan, så selvom inflationen er faldende og regeringen er klar til at bruge penge, så truer den økonomiske tilbagegang med at bremse den positive udvikling. 

-Oven på overophedningen og den høje inflation sidste år er der helt overordnet set sket gode fremskridt mod en mere normal verden. Først og fremmest er inflationen faldet markant, og den udvikling fortsætter. Noget af faldet skyldes færre forsyningsproblemer, men først og fremmest er inflationen faldet, fordi pengepolitikken globalt er strammet – medicinen virker. Omvendt må man så også sige, at overgangen langt fra er overstået endnu, lyder vurderingen fra Las Olsen.

Den 8. september vil Las Olsen fortælle om baggrunden for Danske Banks vurdering af den aktuelle makroøkonomiske tilstand i Danmark på Farmbrellas netværksmøde “Landbrugets økonomiske fremtid” på Christiansborg.

På netværksmødet vil også Venstres landbrugsordfører Erling Bonnesen og Det Konservative Folkepartis landbrugsordfører Per Larsen fremlægge og diskutere deres visioner for landbruget det kommende folketingsår. En folketingsperiode, hvor landbruget risikerer at blive ramt af nye klimaafgifter på produktionen og en afmatning i økonomien.

8. september holder Farmbrella netværksdag på Christiansborg.

Netværksmødet på Christiansborg er blevet til i et samarbejde mellem Farmbrella Group, Danske Bank, Erling Bonnesen (V) og Per Larsen (C).