Robert Nøddebo Poulsen

Photo

Robert Nøddebo Poulsen

Rådgiver, agrohydrolog

Medlem siden 2020

Om

Agrohydrolog, vandrådgiver og oplandskonsulent
Indehaver af SpectroFly ApS / Agrohydrologerne (2013- i dag)

Uvildig rådgivning om afvanding, vandløb, dræning og minivådområder og interaktionen mellem disse på mark- og oplandsskala.

 • Projektering af hovedledninger, drænsystemer, pumpestationer og minivådområder baseret på afløbskoter, topografi, jordbunds- og oplandsforhold, ledningsoplysninger, materialevalg mv.
 • Projektering af overfladedræning
 • Myndighedsansøgninger vedr. dræningsprojekter, minivådområder og vaskepladser
 • Digitalisering af drænkort mv. samt diverse IT løsninger til datahåndtering og visualisering.
 • Vandløbsopmåling og rådgivning om vandløb, vandspejlsberegninger, regulativer mv.
 • Klimatilpasning, vandparkering mv.
 • Datahåndtering og -analyse af hydrologiske data
 • Datahåndtering og -analyse af geografiske data (GIS)
 • Datahåndtering og -analyse af data fra præcisionsjordbruget i Agleader SMS eller Trimble Farmworks
 • Landmåling og kortlægning med droner (RGB, multispektralt og termiske sensorer)
 • Tilskudssøgning og byggerådgivning vedr. etablering af minivådområder
 • Salg og drift af online målesystemer til vandløb, søer og kyst
 • Uvildig syns- og skønsmand i drænings- og vandløbssager

Udfører opgaver i hele Danmark, Skandinavien og Baltikum.

10 års erfaring som rådgiver (2002-2013) ved Dansk Hydraulisk Institut (DHI), hvor jeg har arbejdet med afgrødemodellering med Daisy på mark og oplandsniveau, integreret oplandsmodellering af overflade- og grundvand i MikeSHE/Mike11, pesticidmodelling i MikeSHE/Mike11 (PestSurf), udvikling af beslutningsstøttesystemer (SAFIR, MarkRegn), oplandshydrologi, GIS analyser mv.

Uddannelse

1993-2002
Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole Kandidat i landbrugsvidenskab
1998-1999
Imperial College at Wye, University of London MSc in Applied Plant Sciences
2011
Aarhus Universitet Soil sensors - Theory and applications

PhD kursus (5 ECTS)

2009
Københavns Universitet Climate change impacts, adaptation & mitigation

MSc kursus (15 ECTS)

Kompetencer

 • Agrohydrologi
 • Dræning
 • landmåling med droner
 • minivådområder
 • Præcisionsjordbrug

Anbefalinger

Der findes ingen anbefalinger endnu - skal du ikke være den første?

Anbefal Robert Nøddebo Poulsen