Blogs fra Farmbrellas fællesskab

Vi skal tro på, at vi kan gøre det bedre

Jacob Korsgaard er en del investor-teamet bag Farmbrella Group, fordi han vil være med til at transformere landbruget.

Jacob Korsgaard blev opmærksom på Farmbrella, da han fulgte med i business og landbrugsmedierne, hvor han ofte læste om, hvordan Farmbrella ville transformere agrosektoren gennem et nyt netværk. Og specielt den kommunikation, der handlede om at professionalisere landbruget gennem uddannelsen af landbrugets aktører, blev udslagsgivende for Jacobs investering.  

-Jeg så, at der var et åbent vindue for mulige nye investorer, og fordi vi er i den her omstillelige og forunderlige verden, vi ikke rigtig ved, hvor skal hen, så tænkte jeg, at vi i hvert fald ikke skal være traditionelle og følge de nuværende standarder. Så er det bedre at bryde ud og gøre nogle andre ting; at tro på, at man kan lave nogle ting om til det bedre, fortæller Jacob Korsgaard, som mener at teamet bag Farmbrella Group lige nu er de bedste til at lede den grønne transformation.   

Det, der især fangede Jacob Korsgaards opmærksomhed, var at Farmbrella satte fokus på det store behov, der er for at dansk landbrug begynder at lede med hovedet i stedet for med følelserne. Og for selv at undgå at falde i den sidste kategori tog Jacob Korsgaard selv bestyrelsesuddannelsen, der følger med, når man er premium-investor i Farmbrella Group. 

Investor med en sag 

Jacob Korsgaard har som investor kendskab til de udfordringer, Farmbrella som startup har stået overfor siden sin opstart i 2020, men han mener, at ledelsen formår at følge budgettet ganske pænt, og det er stærkt medvirkende til, at han nu vil geninvestere i Farmbrella for at opretholde sin ejerandel i forbindelse med den igangværende bridge-runde som ventes afsluttet i første kvartal 2023.  

 
-Jeg synes Farmbrella er på en meget spændende rejse, og at tage det fra nul og helt op til noget stort og at få det solgt, det er noget de fleste drømmer om, også jeg. Det er det, jeg har gjort det for, og så har jeg egentlig bare tænkt, at jeg skal prøve at være med i noget, der er anderledes – og det er Farmbrella i hvert fald, siger Jacob Korsgaard. 

Fokus på bundlinjen 

Jacob Korsgaard vil ikke skære alle over én kam, men der er ifølge ham ikke mange, der leder landbrug i Danmark uden følelser, og skal det forhold ændres, så der er brug for at lederne i landbruget uddanner sig og henter inspiration udefra, eksempelvis gennem netværk som dem, der udbydes af Farmbrella.  

-Det er så følelsesbetonet, hvad der foregår. Hvordan kan det eksempelvis være, at alle kører med en kæmpestor ny mejetærsker, når de kunne gøre det med det halve? En økonom eller en CFO ved Novo Nordisk eller Maersk ville aldrig tage sådan en beslutning; købe noget for dyrt, fordi det er spændende og sjovt at have. De vil købe det, der er behov for, og så vil de drifte med ét fokus – og det er bundlinje, siger Jacob Korsgaard. 

Det er sådan nogle dårlige forretningsgange Farmbrella ifølge Jacob Korsgaard er med til at gøre op med ved hjælp fra bestyrelsesuddannelsen og den sparring direktørerne i sektoren i Farmbrella får fra coaches og hinanden, samtidig med at de inspireres til at tænke nyt.   

Mange muligheder 

Efter et år med en rekordstor eksport fra den danske landbrugssektor bliver landbruget og AgTech virksomheder af Danske Banks investeringsstrateg, Lars Skovgaard Andersen set som en spændende investeringsmulighed, da AgTech forventes at få et stort boost i takt med at fødevareproduktionen skal stige støt de kommende år, hvis alle munde skal mættes. 

For Jacob Korsgaard handler investeringen og en geninvestering i Farmbrella ikke kun om at indfri ønsket om at medvirke til at skabe en bedre og mere grøn verden, for det er også et spørgsmål om at være tro mod den investeringsstrategi, han nu engang har valgt.  

-Jeg kan ikke sige, at jeg ikke vil mere, for hvorfor gik jeg så med? Så er jeg ikke tro mod min første beslutning om at investere i Farmbrella. At vi står et sted nu, hvor man kan tage en runde mere, der føler jeg for at være tro mod mig selv og min investering, at det skal jeg gøre. Der er vildt mange muligheder for Farmbrellas udvikling, slutter Jacob Korsgaard. 

Udfordrer det bestående 

Jacob Korsgaard kan godt lide at udfordre det bestående, og efter mange år i landbrugsmaskinbranchen, hvor han så landmænd købe langt større og dyrere maskiner, end der var behov for, er han i dag ejer af 10 Class Lexion mejetærskere, der hvert år høster enorme arealer med kornafgrøder, når de er på høstkaravane i Europa.  

Sæsonen begynder med høst af de traditionelle afgrøder på den sydlige del af kontinentet, og når den samlede flåde på 75 mejetærskere i konsordiet har høstet, hvad der skal høstes der, så rykker hele maskinparken mod nord, og sæsonen slutter med at mejetærskerne på lastbiler køres tilbage til start i syd for at høste majs, soya og solsikke. På en sæson får hver mejetærsker i gennemsnit kørt afgrøder fra 2.500 hektar gennem skærebordet.  

-Det er jo egentlig alt sammen gjort ud fra en tankegang om, at den her store mejetærsker, som alle vil have, den kan høste fire eller fem gange så meget, som man tror på en sæson i Danmark; det er det, vi gør, og det er bare med tanke på at holde det grej vi investerer i 110 procent udnyttet, fortæller Jacob Korsgaard. 

Før Jacob Korsgaard indtog høstmarkedet Europa sammen med sine kompagnoner havde den uddannede agrarøkonom arbejdet ti år i landbrugsmaskinbranchen i Tyskland og to år i et amerikansk olieselskab før han vendte han hjem til Østjylland, hvor han driver et planteavlsbrug.  

Læs også: Mads Rubæk investerer i gode relationer