Gert Simon Berndt

Photo

Gert Simon Berndt

Virksomhedsrådgiver, fokusområder strategi og økonomistyring / Selvstændig

Medlem siden 2022

Om

For at man kan opnå gode resultater, er det vigtig at man som person er i balance og løbende, har det daglige overskud, så de rigtige beslutningerne kan tages. Det er noget som fylder meget i min tilgang, når jeg får til opgave at hjælpe mennesker med deres udfordringer og vi i fællesskab  skal finde den rigtige retning for at nå de opstillede målsætninger.

Denne tilgang har jeg fået fra den udvikling og erfaring jeg selv har været igennem.

 

Selvstændig landmand fra 1996 og har p.t 425 ha jord, hvor størstedelen er bortforpagtet.
Agrarøkonom og HD i regnskab og økonomistyring/ 13 års erfaring med regnskab, budgetter, strategi, virksomhedsoptimeringer, køb/salg af landbrug og tovholderfunktion i komplekse sager. Hovedansvarsområde kvæg og mink.
Uddannelse i bestyrelsesarbejde
Har haft fremtrædende roller i forhold til koordinering i forskellige sager mellem banker, kunder, rådgivere, og advokater m.fl.
Stærk i formidling og “ekspert” i at finde løsninger trods modsatrettede interesser.
Stor erfaring med problemløsning og -udvikling med gode resultater

 

Personlige kompetencer:

Åbenhed
Ansvarlig
Lyttende
Motiverende
Opsøgende
Proaktiv
Systematisk
Stærkt løsningsorienteret
Faglig stærk

Erfaring

Partner Boje & Ladekjær
1 Okt. 2021-

Strategiske udviklingsplaner for virksomheder.
• Tovholderfunktion indenfor netværksgrupper
• Udvikle økonomistyringsprogrammer i til intern styring og opfølgning
tilpasset den enkelte virksomhed.
• Deltage i gårdråd og bestyrelser
• Køb/salg virksomheder.
• Tovholder i komplekse sager.

Virksomhedsrådgiver LandboSyd
1 okt. 2008 - 30. sep. 2021

Sparring og udfordring af virksomhedsleder på deres strategier, så de
opstillende klare mål kan realiseres.
• Udarbejdelse af handlingsplaner i fællesskab med de implicerede parter
• En handlingsplan har ingen værdi, hvis der ikke sker løbende opfølgning.
En af mine kæpheste.
• Udarbejdelse af regnskaber, både drift og skat.
• Udarbejdelse af budgetter
• Køb salg af virksomheder. Virksomhedsomdannelse
• Tovholder i komplekse sager.
• Tovholder i erfagrupper
• Deltagelse i gårdråd
• Mentor for elever på LandboSyd.

Daglig leder Danish Dairy ApS
2007-2008

Opstart af selskabet med omkring 35-40 leverandører og en omsætning på ca. 120 mio.kr.
• Tovholder på opstart af virksomheden, i fællesskab med advokater, bank
og leverandører
• Udarbejdelse af forrentningsplan
• Løbende kontakt til leverandører og afsætningskanaler i Tyskland
• Håndtering af logistik
• Forhandlinger af kontrakter i forhold til afsætning.

Virksomhedsejer Selvstændig landmand
1 Feb. 1996 -

Købte i 1996 planteavlsejendom med 70 ha
• Købte i 2002 ejendom af min far med 110 årskøer og produktion af 2.400
slagtesvin og 110 ha jord. Har løbende udviklet ejendommen til 180
årskøer og 4.800 slagtesvin og drift af 250 ha jord. Havde til sidst 4 mand
ansat.
• Solgte det hele i 2007, og købte en planteavlsejendom i Frankrig på 202
ha i dec. 2007. Solgt i 2020.
• Fra 2013 har jeg opkøbt jord i Danmark og har p.t. 425 ha eget jord og
forpagter ca. 40 ha. Har selv 157 ha i drift og resten er bortforpagtet.
• Fra 2004 til 2020 har jeg været medejer af en svineejendom i Tyskland
med 4 andre landmænd. Årlig produktion 30.000 smågrise fra 7-30 kg og
4.000 slagtesvin. Fra 2004 til 2012 havde vi 1.300 ha i drift, men solgte
hele markdelen i 2012, og svineproduktionen blev solgt i 2020.

Uddannelse

01.09.20 til 31.12.20
Bestyrelsesuddannelsen, Niels Brock Universitet Professionel bestyrelsesarbejde
2008 til 2012
HD i Regnskab og Økonomistyring Økonomi
2000-2001
Agrarøkonom, Bygholm landbrugsskole Kvæg
1998
Driftslederuddannelsen. Riber Kjærgaard Kvæg

Kompetencer

  • Økonomi
  • Regnskab
  • Salg
  • Strategi
  • Virksomhedsoptimering

Resultater

Tovholder

Er tovholder på netværksgrupper indenfor kvæg. Målsætningen er at forbedre bundlinjen og altid har en virksomhed som er aktivt salgsobjekt.

Derudover er målet at få skabt tillid i gruppen, så de aktivt kan bruge hinanden som sparringspartnere.

Min hovedopgave er at styre processen, og sørge for at udfordre og trykke på de ømme punkter, når der er behov for det.

Anbefalinger

Der findes ingen anbefalinger endnu - skal du ikke være den første?

Anbefal Gert Simon Berndt

Overblik