Blogs fra Farmbrellas fællesskab

Green_World_Farmbrella

Farmbrella Group Aps under konkursbehandling

Som følge af en standset investeringsrunde i sommeren 2023 er det for ledelsen i Farmbrella Group Aps  ikke lykkedes at skabe et fundament for en fornuftig forretning fremadrettet, og derfor har bestyrelsen i Farmbrella Group Aps den 16. november ved en egenbegæring anmodet skifteretten om at tage selskabet under konkursbehandling.

Skifteretten afsagde den 22. november konkursdekret i sagen, og bobestyreren, Horten Advokatpartnerselskab i Aarhus, har nu 14 dage til at  forsøge at afdække om det er muligt at sælge virksomheden (going concern) inkl. medarbejderne. Der vil i den indledende fase være særligt fokus på salg, herunder med henblik på at forsøge at sælge virksomheden going concern. Der indledes derfor en budrunde med en frist på en uge for afgivelse af bud.

Konkursen behandles af Horten Advokatpartnerselskab i Aarhus, og bestyrelsen og medarbejderne samarbejder med bobestyreren om en ordentlig og korrekt håndtering af selskabet. Alle medarbejdere er torsdag eftermiddag blevet informeret om konkursbegæringen. 

Fra bestyrelsen skal der lyde en stor tak til medarbejderne for hver dag at arbejde videre, selvom arbejdsvilkårene har været svære efter nyheden kom ud om, at den tidligere direktør Christina Yding Hahn Elgaard og bestyrelsesformand Kurt Skovsted valgte at træde tilbage fra deres poster i september måned.

Efter Christina Yding Hahn Elgaard mundtligt opsagde sin stilling som CEO i Farmbrella Group den 7. september fulgte den 12. september en opsigelse fra den daværende bestyrelsesformand Kurt Skovsted. Bestyrelsen modtog derpå en skriftlig opsigelse fra Christina Yding Hahn Elgaard den 15. september, hvorefter bestyrelsen indkaldte til en ekstraordinær generalforsamling med investorerne i Agro Food Park, hvor Farmbrella Group har kontor, den 25. september.

Under den ekstraordinære generalforsamling berettede Farmbrella Groups revisor, Lasse Glud Dybbøl, om Farmbrellas situation under generalforsamlingen i Farmbrella Group den 6. september, og om udviklingen herefter. Lasse Glud forklarede, at manglende indtægter – og sammenfaldet af den igangsatte investorrunde med baggrund i Christina Yding Hahn Elgaards udtræden af selskabet – havde betydet, at der var sket væsentlige ændringer i den økonomiske situation.  

Det lykkedes ikke under generalforsamlingen at udpege en ny formand for bestyrelsen, og bestyrelsen har derfor siden den 25. september fungeret uden en formand. Efter generalforsamlingen har en taskforce bestående af tre investorer arbejdet for at finde en vej frem for Farmbrella Group. For at kunne drifte selskabet videre valgte bestyrelsen i enighed med investor taskforcen at konstituere Nils Henrik Hansen Nielsen som direktør i Farmbrella Group. Dette arbejde blev opgivet den 15. november, hvor taskforcen opløste sig selv og Nils Henrik Hansen Nielsen opsagde sin stilling.

Bestyrelsen vil gerne rette en stor tak til Farmbrellas medarbejdere, til taskforcen og til Farmbrellas advokat Keld Friis, til Bent Åge Madsen og Nicolai Thornemann fra Early Warning-indsatsen hos Erhvervshus Midtjylland og til DitFinanshus for at hjælpe med at skabe økonomisk overblik i en svær situation.

En stor tak skal også lyde til alle investorer, kunder og medarbejdere, som har haft troen på, at Farmbrella Group Aps havde teamet, egenskaberne og drivet til at blive verdens vigtigste netværk for den grønne sektor.

/Bestyrelsen i Farmbrella Group Aps